Proudly associated to the Regiment of
the 48th Highlanders of Canada
CO.Lt.Col. H.S. Pedwell, CD


Jaarlijks op 11 november is het Remembrance Day, ook wel Armistice Day of Poppy Day. Dit is in het Verenigd Koninkrijk en andere de landen van het Gemenebest de dag waarop de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten sindsdien worden herdacht.

De dag wordt gevierd op 11 november maar de eigenlijke plechtige herdenking vindt plaats op de zondag die het dichtst in de buurt ligt van die datum. Die dag wordt Remembrance Sunday genoemd. De datum 11 november is de dag waarop in 1918 de Eerste Wereldoorlog eindigde. Op de zondag wordt om 11.00 's ochtends overal in het land twee minuten stilte in acht genomen en worden er kransen gelegd. De nationale herdenking vindt plaats bij de Cenotaaf op Whitehall in Londen. Kransen worden gelegd door de koninklijke familie, de regering, vertegenwoordigers van de andere politieke partijen, en de stafchefs van de Britse landmacht, luchtmacht en marine. Ook zijn de hoge commissarissen van het Gemenebest aanwezig. Na het officiële gedeelte volgt een defilé van oorlogsveteranen. De kransen bestaan traditiegetrouw uit klaprozen (poppies) van kunststof. Sinds 1922 is de klaproos het symbool van de veteranenorganisatie, de Royal British Legion. In Canada is dit de Royal Canadian Legion. Vanaf dat jaar verkopen deze organisaties - na het zogenaamde poppy appeal - kunststoffen klaprozen die op de kleding worden gedragen, ter nagedachtenis aan de gevallenen. Met de opbrengst van de verkoop worden oorlogsslachtoffers of hun nabestaanden ondersteund.

Canada
In Canada worden elk jaar op 11 november om 11 uur 's morgens, ongeacht op welke dag van de week deze datum valt, in steden en dorpjes door het hele land officiële herdenkingsbijeenkomsten gehouden. Meestal gebeurt dit bij het plaatselijke herdenkingsmonument (the cenotaph), waar namens overheidsinstanties, verenigingen, kerken en individuelen kransen worden gelegd.

Bij het Nationale Herdenkingsmonument in de hoofdstad Ottawa wonen onder andere de gouverneur-generaal en de minister-president de herdenking bij. Deze wordt via de televisie door het hele land uitgezonden.

Overal zijn oud-strijders, schoolkinderen, en het publiek bij deze herdenkingen aanwezig. Er worden gedichten voorgelezen, gebeden worden uitgesproken, het volkslied wordt gezongen, en twee minuten stilte wordt in acht genomen. Soms worden de namen voorgelezen van de plaatselijke soldaten die vielen tijden de Eerste en Tweede Wereldoorlogen, de oorlog in Korea, de vele vredesoperaties sindsdien en huidige conflicten. (In totaal zijn meer dan 100.000 Canadese soldaten gevallen in bijna 100 jaar). De kransen zijn altijd bedekt met poppies, de klaprozen die het symbool zijn geworden van de oud-strijders. De meeste mensen in Canada dragen een poppy op hun revers in de week voor en op de dag van deze herdenking.

Apeldoorn
In Apeldoorn wordt jaarlijks rond 11 november, met steun van de Stichting Bevrijding '45, een herdenking gehouden bij het Canadees Nationaal Bevrijdingsmonument (de man met de twee hoeden). Ook dit jaar werd door de voorzitter van de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums een krans gelegd namens het Regiment 48th Highlanders of Canada. In Burlington werd door Jim Matz, namens de 48th Highlanders of Holland, een krans gelegd. 

 

 Kranslegging Remembrance Day Apeldoorn 2016, door de voorzitter van de 48th Highlanders of Holland, namens het regiment 48th Highlanders of Canada en namens de gemeente Apeldoorn door Burgemeester John Berends 

 

Kranslegging Remembrance Day Burlington 2016, namens 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums door Jim Matz 

 


Sponsor 48th Highlanders