Herdenken en vieren 2020.

In Apeldoorn en omgeving worden er jaarlijks herdenkingen en vieringen gehouden rond 17 april. Landelijk herdenken we op 4 mei onze oorlogsslachtoffers en op 5 mei vierden we de vrijheid. De 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums verleenden aan een aantal van deze herdenkingen haar medewerking en organiseerde daarnaast zelf de herdenking van de gesneuvelde Canadese militairen van het regiment 48th Highlanders of Canada in Holten.

Op deze pagina en onze agenda vindt u een overzicht c.q. alle informatie over deze herdenkingen en onze toekomstige optredens en herdenkingen.

 

Herdenking in Holten op 12 april:

Op zondag 12 april worden de militairen van het regiment 48th Highlanders of Canada op de Canadese Erebegraafplaats in Holten herdacht. Onder de naam Cannonshot waren de Canadese regimenten onderweg om de Veluwe te bevrijden van de Duitsers. Bij de oversteek van de IJssel sloeg het noodlot al toe voor het regiment 48th Highlanders of Canada. Het verloor bij de bevrijding van de Veluwe 20 militairen waaronder hun commandant Donald MacKenzie. In 1982 onthulde Prins Bernard een plaquette bij het kerkje in Wilp ter nagedachtenis aan het verlies van 20 soldaten van dit Canadees regiment uit Toronto. Het regiment 48th Highlanders of Canada was één van de regimenten die Apeldoorn hebben bevrijd in de nacht van 16 op 17 april 1945. In 2020 bestaat het regiment 129 jaar.

 

 

  

Herdenking Oosterhuizen 16 april:

Jaarlijks wordt door de leerkrachten en leerlingen van de o.b.s. Oosterhuizen de bevrijding van het dorp herdacht. Zij doen dat, omdat deze gebeurtenis nooit vergeten mag worden, ook al is het in 2020 inmiddels 75 jaar geleden. Onder muzikale begeleiding van 2 pipers van de 48th Highlanders of Holland worden de vlaggen van Canada en Nederland gehesen. Vervolgens wordt één minuut stilte gehouden. Na een toespraak van de directeur wordt door 3 leerlingen een gedicht voorgedragen. Gezamenlijk worden het Wilhelmus en het Bevrijdingslied gezongen en door ieder kind een bloem of een takje bij het bevrijdingsmonument gelegd.

 

Oosterhuizen 2019

 

Herdenking Lieren op 17 april:

‘s Morgens is er traditie getrouw bij het monument in Lieren een bijeenkomst. De leerlingen van de Prinses Juliana School spelen in die herdenking een belangrijke rol. Na een welkomstwoord door Jan Muller (voorzitter van de Stichting Bevrijdingscomité 2000) wordt door leerlingen van groep 7 een gedicht voorgelezen en door leerlingen bloemen bij het monument gelegd.

Lieren ochtend 2019

 

’s Avonds is er een bijeenkomst bij het monument. Ook daar zorgen de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums voor de muziek en begeleiding bij het zingen van beide volksliederen tijdens het strijken van de vlaggen. Daarvoor worden er namens een aantal organisaties een bloemstuk gelegd bij het monument. Namens de dorpsraad wordt dat gedaan door de bestuursleden Erwin Wilbrink en Robert van Grol.

 

Lieren avond

 

Herdenking 't Sluisje Apeldoorn 17 april:

Apeldoorn staat stil bij 75 jaar bevrijding. Burgemeester Ton Heerts legt bloemen bij het monument naast het Sluisje aan Kanaal Noord. Het is 75 jaar geleden dat Apeldoorn werd bevrijd. Het sluisje speelde daarbij een grote rol. Door daar het kanaal over te steken voorkwamen twee Apeldoorners, Gijs Numan en Albert van der Scheur, een waarschijnlijk bombardement. Ze lichtten de Canadezen in over het feit dat bijna alle Duitsers de stad al hadden verlaten. De 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums zal aan deze herdenking haar medewerking verlenen.

Herdenking Apeldoorn

 

 


Herdenken en vieren op 4 en 5 mei.

Zoals gezegd vinden in ons land door het jaar heen tal van herdenkingen plaats en op 4 mei in bijna alle gemeenten. Al deze herdenkingen en herinneringen komen samen bij de Nationale Herdenking op 4 mei. Wij herdenken dan alle oorlogsslachtoffers. Mensen die het grootste offer hebben gegeven, zodat wij in vrijheid kunnen leven. Vrijheid, waarin wij kunnen zeggen wat wij willen en kunnen doen wat wij willen. Zaken die voor ons heel gewoon zijn geworden, maar alleen mogelijk zijn, omdat er destijds – en nu nog steeds – mensen zijn die voor die vrijheid (hebben) willen vechten. Laten wij daar tenminste één dag per jaar bij stilstaan.

Op 5 mei vieren wij de Bevrijding en dat we sindsdien - inmiddels 75 jaar - in vrijheid leven. De hele dag door zijn er festiviteiten in heel Nederland. Ook de 48th Highlanders of Holland zullen aan die festiviteiten deelnemen.

 

 

Herdenking Groesbeek 4 mei:

De Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek is op 4 mei het decor van de jaarlijkse herdenking. Eén van onze pipers zal de genodigden ontvangen bij het monument.

Een korte video impressie over de herdenking in 2019 kunt u HIER bekijken.

Herdenking Groesbeek

 

 

Herdenking Klarenbeek 4 mei:

Klarenbeeks Belang houdt op 4 mei, ’s avonds om 19.00 uur, een korte herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis aan de omgekomen vliegeniers en aan de vele mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Eén van de bewoners van de wijk ‘De Propeller’ legt een bloemstuk bij het monument. Dit jaar wordt ook de jeugd van de beide basisscholen betrokken bij de bijeenkomst. Alle kinderen mogen een witte roos bij ‘De Propeller’ leggen. Enkele kinderen lezen een gedichtje voor en er wordt een toepasselijke tune gespeeld door twee pipers van de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums.

Herdenking Klarenbeek

 

 

Herdenking Beekbergen 5 mei:

Herdenking Beekbergen

 

Herdenking van de bevrijding van Beekbergen. De korte plechtigheid wordt gehouden bij het monument in het Teixeira de Mattospark. Na het voordragen van een vrijheidsgedicht en een aantal woorden van een vertegenwoordiger van de gemeente Apeldoorn, wordt het bevrijdingsvuur ontstoken. 

  

Bevrijdingsdefilé Wageningen 5 mei:

Bevrijdingsdefilé

 

Ook in 2020 zal de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums haar medewerking verlenen aan het veteranendefilé in Wageningen. 5 mei is de dag van de Bevrijding en ook de dag van de Vrijheid. Wij realiseren ons op die dag dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, dat het de verantwoordelijkheid is van iedereen om vrijheid in stand te houden en te delen. Het is een dag waarop mensen zich ook solidair tonen met mensen die nu niet in vrijheid leven.

De video van onze deelname in 2019 kunt u HIER bekijken.

 


 

Taptoe Apeldoorn 9 mei.

Apeldoorn viert in 2020 haar 75 jarige bevrijding met een tweedaags evenement bij Paleis Het Loo. De organisatie hoopt op de komst van nog enkele Canadese veteranen - maar een defilé zit er niet meer in.

Op zaterdag 9 en zondag 10 mei zijn de voorterreinen van Paleis Het Loo gevuld met een groot herdenkingsevenement. Er wordt onder meer een Canadees legerkamp opgetuigd met oude voertuigen en figuranten, er zijn optredens en een expositie.

Op zaterdagavond 9 mei is er een taptoe; bij die gelegenheid zullen de veteranen die nog naar Nederland zijn gekomen, de eregast zijn. De 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums zullen hier, samen met de Seaforth Highlanders of Holland Pipes and Drums aan deelnemen. Ook het huidig Canada krijgt aandacht en er komt een jongerenconferentie met deelnemers uit Canada, Duitsland en van de Veluwe. Het evenement heeft na 5 mei plaats, zodat de veteranen die nog wel naar Nederland komen, eerst naar de grote herdenkingsactiviteiten elders in Nederland kunnen. Dat was bij vorige kroonjaren ook zo; het evenement in Apeldoorn is traditioneel de feestelijke afsluiting.

De bijzondere rol van deze stad ontstond doordat van april 1945 tot medio 1946 het landelijk hoofdkwartier van de Canadezen in Apeldoorn gevestigd was. Vanuit hier werden geallieerden ingezet voor de wederopbouw van Nederland. In Apeldoorn staat sinds 2000 het Nationaal Canadees Bevrijdingsmonument.