Proudly associated to the Regiment of
the 48th Highlanders of Canada
CO.Lt.Col. H.S. Pedwell, CD

De 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums, zoals onze naam volledig luidt, werd opgericht op 15 januari 1991. Een aantal enthousiaste streekgenoten nam toen het initiatief om een levend monument op te richten. Een monument, omdat ze iets terug wilden doen voor de bevrijders van Apeldoorn en omstreken. Deze plaats en zijn omgeving werden in de eerste helft van april 1945 bevrijd door met name het Canadese leger, waarbij een hoofdrol was weggelegd voor het regiment dat de naam droeg van de 48th Highlanders of Canada. Dat regiment had een eigen pipeband. De spelers van deze band hebben ook hun deel in de strijd geleverd. Velen van hen zijn in die aprildagen hier gesneuveld en gaven hun leven voor onze vrijheid. Ieder jaar nog komen oud-strijders uit Canada naar ons land en naar onze omgeving om hen te herdenken en te gedenken.

Omdat wij blij zijn met onze vrijheid en omdat wij iets terug willen doen, is ons credo:

"We do remember". Omdat wij nooit willen en mogen vergeten...


The 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums was set up on 15th January 1991. A number of local enthousiasts took the initiative to found a living monument. A memorial because they wanted to do something in return for those who liberated Apeldoorn and its surrounding area. Early in April 1945 this region was liberated by the Canadian Army where the major role was played by the 48th Highlanders of Canada. This regiment had its own pipe band. The members of the band also took part in the action. Many of them were killed here, they gave their lives for our freedom Every year Canadian veterans still come to Holland, to this area to remember and to honour those who died.

Because we value our freedom we must never - and don't want to - forget, our motto:

"We do remember". They may and will not be forgotten...

 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums in vogelvlucht

Lees HIER het laatste nieuws.


 
Volg ons ook via Facebook...(Klik hier)