Proudly associated to the Regiment of
the 48th Highlanders of Canada
CO.Lt.Col. H.S. Pedwell, CD


 

 

48th Highlanders of Holland Pipes and Drums, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. 


Persoonsgegevens die wij verwerken
48th Highlanders of Holland Pipes and Drums verwerkt uw persoonsgegevens om uw vragen en opmerkingen, door u aan ons doorgegeven via de contactformulieren, af te kunnen handelen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (afhankelijk van het contactformulier):
-  Voor- en achternaam
-  Adresgegevens
-  Telefoonnummer
-  E-mailadres
-  IP-adres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
48th Highlanders of Holland Pipes and Drums verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- afhandeling c.q. beantwoording van uw vraag, of opmerking.
- afhandeling c.q. beantwoording  van uw boeking.
- afhandeling van uw aanmelding als donateur.
- beveiliging van de website (IP-adres)


Geautomatiseerde besluitvorming
48th Highlanders of Holland Pipes and Drums maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en neemt dus geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde systemen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
48th Highlanders of Holland Pipes and Drums bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
48th Highlanders of Holland Pipes and Drums verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bij een bezoek aan onze website slaat de server automatisch informatie op, zoals IP-adres, browsertype en datum en tijd van uw bezoek. De website van de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums maakt gebruik van functionele cookies en er worden cookies geplaatst door derde partijen (zie verder). Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. De website van de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums blijft dan normaal functioneren. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies kan worden gevonden op de websites van de betreffende browser. De 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums is wettelijk verplicht informatie te verstrekken over en toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. 

Functionele cookies:
Wij gebruiken functionele cookies (o.a. om gebruik te kunnen maken van de antwoordformulieren) en voor de beveiliging van onze site.

Tracking Cookies van adverteerders:
Op onze site worden advertenties getoond, mede om in de kosten van de site te kunnen voorzien. Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Coockies derde partijen bij embedded elementen:
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze pagina's zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen neem dan rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Cookie keuze heroverwegen:
Wanneer u reeds een keuze hebt gemaakt met betrekking tot het gebruik van cookies op onze site, dan kunt u een overzicht van de geplaatste cookies opvragen, deze keuze heroverwegen en eventueel wijzigen door op het tabblad aan de onderkant van de site te klikken.

Meer informatie over privacy en advertentiecookies:
Als u meer informatie wenst over cookies van derde partijen, dan kunt u daarvoor kijken op Your online choices.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

48th Highlanders of Holland Pipes and Drums wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
48th Highlanders of Holland Pipes and Drums neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via

 


Onze Privacyverklaring kan regelmatig worden aangepast als daartoe de noodzaak bestaat.