Herdenken en vieren 2019.

In Apeldoorn en omgeving werden er herdenkingen en vieringen gehouden rond 17 april. Landelijk herdenken we op 4 mei onze oorlogsslachtoffers en op 5 mei vierden we de vrijheid. De 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums verleenden aan een aantal van deze herdenkingen haar medewerking en organiseerde daarnaast zelf de herdenking van de gesneuvelde Canadese militairen van het regiment 48th Highlanders of Canada in Holten.

Op deze pagina en onze agenda vindt u een overzicht c.q. alle informatie over deze herdenkingen en onze toekomstige optredens en herdenkingen.

 

Herdenking in Holten op 14 april:

Op zondag 14 april werden de militairen van het regiment 48th Highlanders of Canada op de Canadese Erebegraafplaats in Holten herdacht. Onder de naam Cannonshot waren de Canadese regimenten onderweg om de Veluwe te bevrijden van de Duitsers. Bij de oversteek van de IJssel sloeg het noodlot al toe voor het regiment 48th Highlanders of Canada. Het verloor bij de bevrijding van de Veluwe 20 militairen waaronder hun commandant Donald MacKenzie. In 1982 onthulde Prins Bernard een plaquette bij het kerkje in Wilp ter nagedachtenis aan het verlies van 20 soldaten van dit Canadees regiment uit Toronto. Het regiment 48th Highlanders of Canada was één van de regimenten die Apeldoorn hebben bevrijd in de nacht van 16 op 17 april 1945. In 2019 bestaat het regiment 128 jaar.

 

 

  

Herdenking Oosterhuizen 16 april:

Jaarlijks wordt door de leerkrachten en leerlingen van de o.b.s. Oosterhuizen de bevrijding van het dorp herdacht. Zij staan daarbij, omdat deze gebeurtenis nooit vergeten mag worden, ook al is het nu inmiddels 74 jaar geleden. Onder muzikale begeleiding van 2 pipers van de 48th Highlanders of Holland werden de vlaggen van Canada en Nederland gehesen. Vervolgens werd één minuut stilte gehouden. Na een toespraak van de directeur werd door 3 leerlingen een gedicht voorgedragen. Gezamenlijk werden het Wilhelmus en het Bevrijdingslied gezongen en door ieder kind een bloem of een takje bij het bevrijdingsmonument gelegd.

 

Oosterhuizen 2019

 

Herdenking Lieren op 17 april:

‘s Morgens was er traditie getrouw bij het monument in Lieren een bijeenkomst. De leerlingen van de Prinses Juliana School spelen in die herdenking een belangrijke rol. Na een welkomstwoord door Jan Muller (voorzitter van de Stichting Bevrijdingscomité 2000) werd door de twee leerlingen van groep 7 een gedicht voorgelezen en door leerlingen bloemen bij het monument gelegd.

Lieren ochtend 2019

 

’s Avonds was er weer een bijeenkomst bij het monument. Ook daar zorgden de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums voor de muziek en begeleiding bij het zingen van beide volksliederen tijdens het strijken van de vlaggen. Daarvoor werden er namens een aantal organisaties een bloemstuk gelegd bij het monument. Namens de dorpsraad werd dat gedaan door de bestuursleden Erwin Wilbrink en Robert van Grol. De voorzitter van de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums, mevrouw Van Amersfoort, vertelde over de bijzondere relatie en samenwerking die er al jaren is met Stichting Bevrijdingscomité 2000.

 

Lieren avond

 

Herdenking 't Sluisje Apeldoorn 17 april:

Apeldoorn stond stil bij de bevrijding. Waarnemend Burgemeester P. van Wingerden - Boers legde bloemen bij het monument naast het Sluisje aan Kanaal Noord. Het is 73 jaar geleden dat Apeldoorn werd bevrijd. Het sluisje speelde daarbij een grote rol. Door daar het kanaal over te steken voorkwamen twee Apeldoorners, Gijs Numan en Albert van der Scheur, een waarschijnlijk bombardement. Ze lichtten de Canadezen in over het feit dat bijna alle Duitsers de stad al hadden verlaten. De 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums heeft aan deze herdenking haar medewerking verleend.

Herdenking Apeldoorn

 

 


Herdenken en vieren op 4 en 5 mei.

Zoals gezegd vonden in ons land door het jaar heen tal van herdenkingen plaats en op 4 mei in bijna alle gemeenten. Al deze herdenkingen en herinneringen kwamen samen bij de Nationale Herdenking op 4 mei. Wij herdenken dan alle oorlogsslachtoffers. Mensen die het grootste offer hebben gegeven, zodat wij in vrijheid kunnen leven. Vrijheid, waarin wij kunnen zeggen wat wij willen en kunnen doen wat wij willen. Zaken die voor ons heel gewoon zijn geworden, maar alleen mogelijk zijn, omdat er destijds – en nu nog steeds – mensen zijn die voor die vrijheid (hebben) willen vechten. Laten wij daar tenminste één dag per jaar bij stilstaan.

Op 5 mei vierden wij de Bevrijding en dat we sindsdien - al meer dan 70 jaar - in vrijheid leven. De hele dag door waren er festiviteiten in heel Nederland. Ook de 48th Highlanders of Holland hebben aan die festiviteiten deelgenomen, namelijk in Klarenbeek, Groesbeek, Beekbergen en Wageningen. Bij <Foto's en Video's> vindt u een link naar de media van deze herdenkingen en evenementen.

 

Herdenking Eerbeek en onthulling monument 3 mei:

Op 13 juni 1944 is een Lancaster bommenwerper gecrashed op het Soerense Zand in Eerbeek. Hij is in het bos neergestort en lang was die plaats als een open plek herkenbaar. Nu staan er bomen, huizen en loopt er een weg maar de bebossing is nog onregelmatig. Om deze gebeurtenis en het offer dat de bemanning heeft gegeven te herdenken, werd op 3 mei een monument onthuld. Onze band heeft hieraan haar medewerking verleend.

Peter Cocker (81) - een zoon van de omgekomen Eric Cocker - heeft een flinke reis gemaakt. Zijn vader Eric kwam in 1944 om het leven toen zijn Britse bommenwerper neerstortte bij Eerbeek. En daarom is Peter vanuit Australië speciaal voor het 75e herdenkingsjaar terug in Nederland om het graf van zijn vader te bezoeken. U kunt het verslag HIER bekijken.

 Herdenking Eerbeek

 

Herdenking Groesbeek 4 mei:

De Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek was op 4 mei het decor van de jaarlijkse herdenking. Eén van onze pipers heeft de genodigden ontvangen bij het monument.

Een korte video impressie over de herdenking kunt u HIER bekijken.

Herdenking Groesbeek

 

 

Herdenking Klarenbeek 4 mei:

Klarenbeeks Belang hield op 4 mei, ’s avonds om 19.00 uur, een korte herdenkingsbijeenkomst ter nagedachtenis aan de omgekomen vliegeniers en aan de vele mensen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Eén van de bewoners van de wijk ‘De Propeller’ legde een bloemstuk bij het monument. Dit jaar werd ook de jeugd van de beide basisscholen betrokken bij de bijeenkomst. Alle kinderen mochten een witte roos bij ‘De Propeller’ leggen. Enkele kinderen lazen een gedichtje voor en er werd een toepasselijke tune gespeeld door twee pipers van de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums.

Herdenking Klarenbeek

 

 

Herdenking Beekbergen 5 mei:

Herdenking Beekbergen

 

Herdenking van de bevrijding van Beekbergen. De korte plechtigheid werd gehouden bij het monument in het Teixeira de Mattospark. Na het voordragen van een vrijheidsgedicht en een aantal woorden van een vertegenwoordiger van de gemeente Apeldoorn, werd het bevrijdingsvuur ontstoken. 

  

Bevrijdingsdefilé Wageningen 5 mei:

Bevrijdingsdefilé

 

Ook in 2019 heeft de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums haar medewerking verleend aan het veteranendefilé in Wageningen. 5 mei is de dag van de Bevrijding en ook de dag van de Vrijheid. Wij realiseren ons op die dag dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, dat het de verantwoordelijkheid is van iedereen om vrijheid in stand te houden en te delen. Het is een dag waarop mensen zich ook solidair tonen met mensen die nu niet in vrijheid leven.

De video van onze deelname in 2019 kunt u HIER bekijken.